Az ILAC az akkreditáló testületek nemzetközi szervezete, amelyek az ISO/IEC 17011 szerint működnek és részt vesz a megfelelőségértékelő testületek akkreditálásában, ideértve:

• kalibrálólaboratóriumok (ISO/IEC 17025);

• vizsgálólaboratóriumok (ISO/IEC 17025);

• orvosi vizsgálólaboratóriumok (ISO 15189);

• ellenőrző szervezetek (ISO/IEC 17020);

• jártassági vizsgálatot szervező szervezetek (ISO/IEC 17043) és 

• referenciaanyag-gyártó szervezet (ISO 17034).

Az ILAC kölcsönös elismerési megállapodása (ILAC MRA) jelentős műszaki támaszt nyújt a kalibrálás, a vizsgálat, az orvosi vizsgálatok és az ellenőrzések eredményei kapcsán. Az ILAC MRA elősegíti a nemzetközi kereskedelmet, és megvalósulhat az „egyszer akkreditált, mindenhol elfogadott” szabadkereskedelmi cél.

Az ILAC MRA aláíró akkreditáló testületeit az ISO/IEC 17011 követelményeinek megfelelően értékelték.

Mivel a magyar akkreditáló testület (NAH) is aláírta az ILAC MRA-t, minden, a NAH által akkreditált megfelelőségértékelő szervezet automatikusan elfogadottá válik az aláírók között (LINK).

Véleményem szerint az egyik legfontosabb szempont az akkreditáció kapcsán, hogy nemcsak az adott régióban válik egy szervezet elfogadottá, hanem nemzetközi szinten is.

ConformiTICs Lab kft. Vizsgálólaboratórium az ISO/IEC 17025:2017 szabvány szerint akkreditálta a NAH, ezért örömmel használjuk vizsgálati jegyzőkönyveinkben az ILAC MRA-NAH logót.

Ezt a szolgáltatásaink és eredményeink elfogadásának bizalmi jelének tekintjük.

Budapest, 2021.05.10.

Puskás Tamás
Minőségügyi vezető, ConformiTICs Lab Ltd.